Velkommen til MT-slakt AS i Kautokeino

Vi er en næringsbedrift som driver med slakting, bearbeiding og videreforedling av reinkjøtt. Produktutvikling av både reinkjøtt og biprodukter er også i fokus.

 

Vårt pølsemakeri lager pølser av reinkjøtt med utgangspunkt i førsteklasses råvarer. Biprodukter som skinn og horn blir videreforedlet eller solgt til andre.

 

Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter i hele Norge.
Nærmere informasjon om våre produkter, salgsbetingelser og andre tjenester får du ved å kontakte oss.