BIPRODUKTER

Tradisjonelt har alle deler av reinen blitt brukt til ulike formål. Vi føler ansvar for å føre noen av disse tradisjonene videre. Det omfatter spesielt duodji-virksomhet. Produksjon av duodji (samisk håndtverk) er derfor svært viktig for oss. Derfor legger vi til rette for at biprodukter fra rein i størst mulig grad kan nyttes til duodji.

 

Reineierne ønsker ofte gjenkjøp av skinn og horn, i tillegg til reinskrotten. De kan kostnadsfritt hente bellingskinn til skaller når slaktingen er i gang. Vi praktiserer en slaktemetode som ikke ødelegger bellingskinn. Våre slaktere vet hvordan dette skal gjøres. Deres kunnskap er verdifull for å få gode bellinger som skaller blir sydd av.

 

Reinhår er hule. Derfor har de spesielle egenskaper som gjør at varmeisolasjonen er eksepsjonelt god. Reinskinn brukes til mange formål.

 

Vi leverer:
Tørket skinn – vanntett, brukes som liggeunderlag; til utendørs bruk
Råskinn – saltet eller usaltet; til selvgarving
Garvet skinn – skinn med hår som har beredt underside: til innendørs bruk
Horn – uten hår; brukes til å lage ulike gjenstander innen duodji (håndtverk)
Bellinger – fryste med kløv; brukes til å sy skaller med

 

Ta kontakt for nærmere info!