KAUTOKEINO

Kautokeino kommune er på vel 3000 innbyggere, mens vi har ca 100 000 rein på vidda. Derfor er vi også den største reindriftskommunen, der reindriften er den viktigste næringen i kommunen. Reindrift sammen med annen utmarksnærng er en bærebjelke for den samiske kultur.

Kautokeino kommune er Norges største i areal, 9704 km2, omtrent det samme som fylkene Oslo, Akershus og Østfold til sammen. Rundt 85 -90 % av kommunens innbyggere er samisktalende; samisk og norsk er likestilt som forvaltningsspråk.

Linker om Kautokeino:
www.kautokeino.kommune.no
www.kautokeino.net