HISTORIEN OM MT-SLAKT

MT-slakt As i Kautokeino begynte sin virksomhet høsten 2001. Den eies og drives av Mikkel Salomon Triumf, som har jobbet hele sitt arbeidsliv i reinkjøttproduksjon. Mikkel har solid erfaring fra reinnæringen, både reingjeting, slakting og produksjon.

Han begynte å sortere skinn før han var konfirmert, da hans barndomshjem var nærmeste nabo til det gamle reinslakteriet i Kautokeino. Dette vakte hans interesse slik at han etter hvert steg i gradene der, til han omtrent 30 år senere startet opp MT-slakt As i lokalene til Reinslakteriet As som gikk konkurs i 1999.

 

Slakterilokalene ble innflyttingsklare i 1981 og er i dag et moderne bygg. Lokalene ble opprustet til EU standard i 1998. Bygget er på tre etasjer med et areal på 4000 kvadratmeter som gjør det til Skandinavias største reinslakteri.

 

Slakting av rein og produksjon av reinkjøtt skjer i tidsperioden september til april. Vi har utviklet et godt samarbeid med reineierne som leverer førsteklasses rein. Vi sørger for kvalitetsmessig slakting, bearbeiding og videreforedling.
Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter i hele Norge.