Produkter

Benfri surret stek / Coarbealli
Bidoskjøtt, 1, 5 og 10 kg / Bidusbierggut
Biff / Biffá
Bog m/bein / Coamahas
Finnbiff, 5 og 10 kg
Finnbiff, 500 gr pose
Grytekjøtt / Málesbiergu
Hele sider / Ertet
Hjerter / Váimmut
Indrefilet / Sisdeahkki
Koteletter / Cielgi
Kraft bein / Liepma davttit
Lever / Vuoivvas
Margebein / Addamat
Røkt kjøtt / Suovas biergu
Sadel / Olles cielgi
Skrotter / Gorut
Stek m/ben / Coarbealli
Tunger / Njuokcamat
Ytrefilet / Savvadeahkki

Biprodukter

Tørket reinskinn /
Goike duoljjit
Beredt reinskinn /
Dikšojun duoljji
Råskinn /
Njuoska duoljji
Reinhorn /
Coarvvit
Bellinger /
Gápmasat