REINSLAKTING

MT-Slakt As mottar reinflokker fra reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark. Mesteparten av reinen kommer fra distrikter i Kautokeino som er Norges største reindriftskommune. Reinflokkene har derfor kort vei fra beite til slakteridøra.

Slaktesesongen starter i august-september. MT-Slakt As slakter mest om vinteren. Det gir et mindre behov for transport av dyra. De drives inn av reindriftsutøveren til MT-slakt As sitt slakteanlegg som ligger midt i Kautokeino. Denne inndrivingsmetoden har mye å si for kjøttkvaliteten. Les mer om reinkjøttkvalitet her (link kommer)

 

Våre slaktere har erfaring fra reindriftsnæringen og har øvrig kunnskap om samisk kultur. Mange av slakterne har egne rein og jobber daglig i næringen. Vi er stolte av å ha en meget dyktig slaktegjeng i vår arbeidsstokk.

 

Les mer om reindriftens historie her